Thông tin truyện

Mục Thần

 Tác giả:

 Thể loại:

Tu Luyện

 Tình trạng:

Đang tiến hành 0 Chương
Đánh giá: 10 /10 từ 0 lượt

Mười nghìn năm trước hắn là Tiên Đế tối cao vô thượng nhưng lại bị mưu hại.
Mười nghìn năm sau hắn trùng sinh trở lại, quyết tâm rửa sạch mối thù.


Chương mới nhất

Danh sách chương