Truyện sảng văn là truyện nhân vật chính làm mọi việc đều thuận lợi, đánh đâu thắng đó, thăng cấp nhanh chóng, mang cảm giác sảng khoái cho người đọc.